Päivitetty viimeksi: 6.9.2023

Tietosuojaselosteen kattavuus
Tämä on Ellivuori Ski Center Oy:n tietosuojaseloste. Tässä selosteessa kuvataan, miten keräämme, käytämme ja suojaamme henkilötietojasi.

Rekisterinpitäjä
Ellivuori Ski Center Oy (Y-tunnus: 0459022-0)
Karkunkyläntie 600, 38140 Sastamala

Yhteyshenkilö
Janika Runsas
010-8395411 tai ski@ellivuori.fi

Rekisterin nimi:
Ellivuori Ski Center Oy:n asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste
Henkilötietoja kerätään tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten asiakassuhteen sopimusvelvoitteiden täyttämiseksi ja palveluiden tuottamiseksi. Rekisteriin kerätään tietoja asiakkaiden ja sidosryhmien lähteistä. Henkilötietoja kerätään tämän tietosuojaselosteen mukaisesti eikä niitä missään tilanteessa käytetä, muuteta tai siirretä eri tavalla kuin tässä tietosuojaselosteessa on mainittu.
Henkilötietoja käsitellään erityisesti seuraavissa tarkoituksissa:

  • Lipunmyynti
  • Vuokraustoiminta
  • Hiihtokoulujen järjestäminen
  • Verkkosivuanalytiikka ja markkinointi
  • Kameravalvonta

Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennettavat tiedot pitävät sisällään hiihtokeskuksen asiakkaiden henkilötietoja sekä muita asiakassuhteen hoitamiseen ja palvelun tuottamiseen tarvittavia tietoja.
Käsitellyt henkilötiedot eri yhteyksissä:

Lipunmyynti
Nimi, valokuva, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, asiakasryhmä
Vuokraustoiminta
Nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, asiakasryhmä sekä muut vuokraustoiminnassa tarvittavat tiedot
Hiihtokoulu
Nimi, puhelinnumero, oppitunnin ajankohta, oppilaan taitotaso sekä lapsen ikä
Verkkosivuanalytiikka ja markkinointi
IP-osoite, vierailun ajankohta, vierailun kesto, vierailun lähde, selain, käyttöjärjestelmä, tunnukset/profiilit sosiaalisen median palveluissa, klikkaukset sekä muuta dataa käyttäjän toiminnasta sivustolla
Kameravalvonta
Aika- ja paikkasidonnaista kuvatallennetta yrityksen toimitiloista

Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, kameravalvonnasta, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tarvittavia asiakastietoja voidaan luovuttaa laillisiin käyttötarkoituksiin viranomaisille ja hiihtokeskuksen liiketoimintaan oleellisesti liittyville yhteistyökumppaneille. Hiihtokeskus luovuttaa yksittäistapauksessa asiakkaan tiedot osoitetulle osapuolelle, jos asianomainen pyytää hiihtokeskusta toimimaan edellä mainitulla tavalla tai jos lainsäädäntöön perustuen lainvoimainen viranomainen vaatii hiihtokeskusta luovuttamaan erikseen yksilöidyn tiedon hiihtokeskuksen hallussa olevasta tietokannasta. Tiettyjä asiakasrekisterin tietoja voidaan teknisistä syistä siirtää Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojaus
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa hänestä rekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa käytön suoramarkkinointiin, markkinointitutkimuksiin ja niihin liittyvään profilointiin sekä peruuttaa antamansa suostumukset ja luvat. Edellä mainitut pyynnöt, kiellot ja peruutukset asiakas voi tehdä toimittamalla ne kirjallisesti asiakkaan allekirjoittamina Ellivuori Ski Center Oy:n toimipisteeseen. Tietosuojan varmistamiseksi asiakkaan on pyydettäessä todistettava henkilöllisyytensä.

Tietojen säilytysaika
Hiihtokeskus poistaa rekisteristä asiakkaan tiedot, kun tietojen käsittelylle ei ole enää liiketoiminnallista perustetta. Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen voimassaolon ajan sekä sen jälkeen tarpeellisen ajan takuu- ja virhevastuiden hoitamiseksi.
Tietoja ei kuitenkaan poisteta, jos laissa määrätään eri tavalla tai toimivaltainen viranomainen on käynnistänyt prosessin, joka edellyttää hiihtokeskusta säilyttämään tietoja tai muu taho on hakenut Suomen oikeudelta turvasuojaamispäätöstä tiedoille.

Tilaa uutiskirje

Uutiskirjeen tilaajana saat ensimmäisten joukossa tiedon tulevista tapahtumista, tarjouksista sekä tuoreimmista kuulumisista

Bike